Our Iron Will:

Gizlilik Politikası

Sayın kullanıcı,

Bu gizlilik duyurusu Chiesi Farmaceutici S.p.A. ("Chiesi") tarafından AB Yönetmeliği 679/2016 (bundan sonra "GDPR") hükümleri uyarınca size şu web sitesini ziyaret eden kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgi vermek için sağlanmıştır: www.ourironwill.net

Web sitesine eriştiklerinde ve burada gezindiklerinde kullanıcılarla ilgili herhangi bir kişisel veri işlenmeyecektir.

Bu siteyi çalıştırmak için kullanılan bilgisayar sistemleri ve yazılım prosedürleri, iletilmeleri internet iletişim protokollerinin kullanılmasının gereği olan bazı kişisel verileri normal çalışmaları sırasında toplarlar.

Bu bilgi tanımlanmış veri sahipleriyle ilişkilendirmek üzere toplanmaz ama işletimle ilgili tabiatları nedeniyle üçüncü tarafların tuttuğu verilerle ilişkilendirme ve işleme yoluyla kullanıcıların tanımlanmasına izin verebilirler.

Bu veri kategorisinde veri sahipleri tarafından web sitesine bağlanmak için kullanılan bilgisayarların IP adresi veya bölge adı, URI (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı) adresi, istek zamanı, sunucuya isteği göndermek için kullanılan yöntem, cevaben alınan dosyanın büyüklüğü, sunucudan yanıtın durumunu belirten sayısal kod (başarılı, hata, vs.) ve işletim sistemi ve kullanıcının IT ortamıyla ilgili diğer parametreler vardır.

Bu veriler sadece site kullanımı hakkında isimsiz istatistiksel bilgiler elde etmek ve uygun çalışmayı kontrol etmek için kullanılır ve mevcut yasaların gerektirdiği minimum süre boyunca tutulur.

Bu veriler daha sonra siteye karşı bilgisayar suçları işlenmesi durumunda yükümlülüğü değerlendirmek için kullanılabilir.

Bu sitede zaman içinde belirtilen adreslere e-posta gönderme şeklinde isteğe bağlı, açık ve istemli davranışlar, sonrasında isteklere yanıt vermek için gönderenin adresinin ve ayrıca burada bildirilen herhangi bir kişisel verinin alınmasını içerir. Hassas ve akli verilerin işlenmesi hariç tutulur ve bunlar kullanıcı tarafından sağlanmışsa silinecektir.

Chiesi Farmaceutici S.p.A. GDPR madde 37 uyarınca bir Veri Koruma Görevlisi atamıştır ve bu kişiye dpoit@chiesi.com. adresiyle ulaşılabilir.

Bir advers ilaç reaksiyonunu bildirmek gerekirse lütfen doktorunuza başvurun ve kendisinden Ülkenizdeki yürürlükteki Farmakolojilans gereklilikleri uyarınca ilgili vaka raporunu doldurup ilgili Sağlık Makamına göndermesini isteyin. Yine de lütfen her hastanın bu tür herhangi bir vakayı doğrudan ulusal bildirim sistemine bildirebileceğine dikkat edin.