Our Iron Will: Transfuzyonel asiridemir yuk


Organlarda demir birikirken, hayatı tehdit eden komplikasyonlara dair riskler artar

Create infographic with copy below

Talasemi majör hastalıklı kişilerde ölümlerin %60-70'i kalp komplikasyonları ve hastalıktan kaynaklanmaktadır.6 *

Create infographic with copy below

Kan nakli yapılan orak hücre hastalığı olan kişiler, yılda 4,1 gün hastanede kalış süresine sahip olmuştur (yılda 2,1 gün kan nakli yapılmayan hastalara kıyasla)7 †

Transfüzyonel aşırı demir yükü olan talasemi majör ve orak hücre hastalığı olan kişilerde ölüm oranı 3 kat daha yüksek görülmüştür.7 †

* 3 yaşından önce talasemi majör tanısı almış toplam 1.073 hastaya dayalı olarak.
† Şu anda düzenli kan nakli tedavisi gören veya görmüş olan ve >10 mg/gr kuru ağırlıkta bir karaciğer demir konsantrasyonu (LIC) ya da son 12 ay içinde ortalama ≥2.000 ng/ml olan 3 serum ferritin değeri ile tanımlanan, aşırı demir yükü olduğu doğrulanmış hastalarda yapılan bir çalışmaya dayalıdır. Düzenli kan nakli yapılan 142 talasemili ve 199 orak hücreli hasta çalışma grubuna alınmış ve kontrol grubu olarak tedavi edilmemiş 64 orak hücre hastası ile karşılaştırılmıştır. Tedavideki gelişmelere rağmen, Talasemi veya OHH'li kan nakli yapılmış yetişkin deneklerin bu güncel örneğindeki ölüm oranı, genel ABD popülasyonundan 3 kat daha fazladır.

Demir şelasyonu tedavisinin amacı yan etkileri en aza indirirken etkili olmaktır3,6,7

Uygun şelasyonun demir seviyesine, hastanın kilosuna ve yaşanan yan etkilere göre düzenli olarak ayarlanması gerekmektedir.1, 4, 8 Nasıl hissettiğiniz konusunda doktorunuzla konuşun ve ilaçlarınızı reçete edildiği şekilde almanızı engelleyen işitme kaybı, görme sorunları, böbrek sorunları veya gastrointestinal yan etkiler (örn. mide bulantısı ve kusma) gibi yan etkiler hakkında kendisine mutlaka bilgi verin.

Uygun dozda uygun demir şelasyonu, vücuttan ve organlardan fazla demiri uzaklaştırarak aşırı demir yükünün neden olduğu hasarı önlemeye yardımcı olur4,8

Uygun şelasyon tedavisinin amaçları

VISUAL – FPO – to be recreated VISUAL – FPO – to be recreated VISUAL – FPO – to be recreated


Bir advers ilaç reaksiyonunu bildirmek gerekirse lütfen doktorunuza başvurun ve kendisinden Ülkenizdeki yürürlükteki Farmakolojilans gereklilikleri uyarınca ilgili vaka raporunu doldurup ilgili Sağlık Makamına göndermesini isteyin. Yine de lütfen her hastanın bu tür herhangi bir vakayı doğrudan ulusal bildirim sistemine bildirebileceğine dikkat edin.